П`ятниця, 22.09.2017, 01:53
              Логопедична майстерня
                Логопедична служба  управління освіти і науки   Білоцерківського міськвиконкому                                 
        Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS
З ДНЕМ ЛОГОПЕДА!
Вхід на сайт
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Flag Counter
Порадити друзям


Нормативно-правова база учителів-логопедів логопедичної служби управління освіти і науки Білоцерківського міськвиконкому


Конвенкція  ООН "Про права дитини"   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Конституція України     http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про освіту»   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Закон України «Про охорону дитинства»   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Наказ МОН №1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»  http://uazakon.com/documents/date_bv/pg_gxcqxq.htm

Корекційні програми  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.htmlПосадова інструкція  вчителя-логопеда логопедичного пункту

1. Загальні положення
1.1. Підпорядковується: районному відділу освіти.
1.2. Призначається та звільняється наказом РВО (МУОН) відповідно до законодавства про працю.
1.3. Робочий тиждень - 18 годин, відпустка - 56 календарних днів.
1.4. Керується документами: Закон України про освіту, Конвенція ООН про права дитини, Положення про логопедичні пункти системи освіти, підзаконні і нормативно-правові акти та документи з питань навчання та виховання дітей із особливими потребами.
2. Кваліфікаційні вимоги
2.1. Учителем-логопедом призначається особа, яка має вищу дефектологічну освіту, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами навчально-корекційного процесу, забезпечує високу ре¬зультативність, якість своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями.
2.2. Учитель-логопед повинен:
- володіти знаннями в обсязі вищої спеціальної освіти зі спеціальності "Дефектологія та логопедія" для успішного вирішення корекційно-педагогічних завдань;
- знати цілі, принципи, зміст корекційного навчання та виховання дітей із мовленнєвим недорозвитком;
- володіти сучасними методиками усунення мовленнєвих вад, враховуючи анатомо-фізіологічні та клінічні ознаки порушень;
- знати програмові методичні документи, дидактичні матеріали для роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення;
- враховувати індивідуальні та вікові особливості дітей;
- виконувати нормативні вимоги до оснащення логопедичних кабінетів;
- знайомитись із сучасними досягненнями психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики;
- вільно володіти державною мовою відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

2.3. Учитель-логопед повинен ефективно використовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.
2.4. Учитель-логопед повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства.
2.5. Вчитель-логопед має володіти культурою спілкування, його формами, засобами.
3. Посадові обов'язки
3.1. Виявляє, обстежує учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які мають вади мовлення.
3.2. Враховуючи характер мовленнєвих порушень, вікові, індивідуальні особливості дітей, планує і здійснює навчально-корекційну роботу, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм.
3.3. Використовує ефективні форми і засоби активізації мовлення, фонематичного сприймання, попередження порушень письма та читання, проводить логопедичні заняття щодо усунення вад мовлення.
3.4. Підтримує тісний зв'язок із вчителями, батьками дітей, які відвідують логопедичний пункт, надає їм кон¬сультативну допомогу.
3.5. Дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, є матеріально відповідальною особою, підбирає і виго¬товляє дидактичний матеріал щодо розвитку зв'язного мовлення.
3.6. Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
3.7. Дбає про особисту безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території освітнього закладу.
3.8. Знає і виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами колективного та індивідуального захисту.
3.9. Проходить у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
3.10. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
4. Відповідальність
4.1. Учитель-логопед несе відповідальність за правильне та своєчасне виконання обов'язків, викладених у даній інструкції.
5. Права
5.1. Вільно обирати форми, методи, засоби корекційної роботи.
5.2. Проводити роботу з батьками з питань мовленнєвого розвитку дітей.
5.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення умов праці.
5.4. Своєчасно отримувати заробітну платню залежно від посади, яку займає.
5.5. Має право на здорові, безпечні та належні для продуктивної праці умови.
5.6. Має право на соціальний та правовий захист відповідно до його статусу.
 

Центральні органи виконавчої влади

Відділ інклюзивної освіти та інтернатних закладів Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10
Телефон: (044) 481-47-65
Департамент соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України 01601, м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10.
Телефон: (044)289 07 48
Департамент реформ та розвитку медичної допомоги
Міністерства охорони здоров’я України
01601, м. Київ, вул. Грушевського 7,
Телефон: (044) 253-69-67
Департамент соціальних послуг
Міністерства соціальної політики України
01601, м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10.
Телефон: (044) 289 75 18
Департамент сімʹї та дітей
Міністерства соціальної політики України
01601, м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10.
Телефон: (044)278 52 95, 278 51 99
Управління по роботі з інвалідами Департаменту по роботі з інвалідами та ветеранами
 Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України
01601, м. Київ, провулок Музейний, 12,
Телефон: (044) 281-08-47

Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо підвищення соціального захисту асистентів вихователів, які працюють в інклюзивних групах, і директорів дошкільних навчальних закладів щодо їхнього права на пенсію за вислугу років.

Урядом внесено відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 909 від 4 листопада 1993 р. «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад,  робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».

Відтепер абзац п’ятий розділу 1 у графі “Найменування посад” буде в такій редакції:
директори (завідувачі), вихователі-методисти, вихователі, асистенти вихователів дошкільних навчальних закладів в інклюзивних групах, музичні керівники, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 954 «Про внесення зміни до переліку  закладів  і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає  право на пенсію за вислугу років» приводить у відповідність до законодавства гарантовані державою права директорів і працівників інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів.
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249596779

У Державному бюджеті України за відповідною програмою передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Урядом затверджено Порядок та умови надання такої субвенції. Прийняття акта дозволить здійснити державну підтримку особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249763547

З 1 вересня 2017 року буде припинено набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та забезпечено умови для навчання цих дітей у спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів. Верховна Рада України ухвалила закон про інклюзивну освіту. Відтепер діти з особливими потребами зможуть навчатися у звичайних школах  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=6437&skl=9
У рамках цієї постанови передбачається, що вже до 2022 року всі українські діти, які навчаються в спеціальних школах (школах-інтернатах) для дітей із затримкою психічного розвитку, поступово перейдуть на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів.Це допоможе забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, сприятиме їхньому успішному навчанню, розвитку та соціалізації.

Президент Петро Порошенко підписав закон “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”  http://pedpresa.ua/184982-prezydent-ukrayiny-pidpysav-zakon-pro-inklyuzyvnu-osvitu.html

МОН України надало спеціальний перелік навчальної літератури для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році  https://www.pedrada.com.ua/news/4320-perelk-spetsalno-navchalno-lteraturi-na-20172018-navchalniy-rk

Просто про складне. Що новий закон про освіту дасть вчителям http://nus.org.ua/articles/prosto-pro-skladne-shho-novyj-zakon-pro-osvitu-dast-vchytelyam/

Cертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання фахових знань педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання) з метою визначення відповідності рівня його професійних компетентностей вимогам професійного стандарту Стаття 51 проекту ЗУ «Про освіту»https://www.pedrada.com.ua/article/1280-qqq-17-m4-26-04-2017-navshcho-sertifkatsya-chomu-vchitel-prohoditimut?ustp=W
 

 14 вересня 2017 року  відділом спеціальної педагогіки  проведена інструктивно-методична нарада  «Особливості організації навчально-виховного процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби, у 2017/2018 навчальному році» для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних центрів із питань освіти осіб з особливими потребами, заступників директорів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Посібник "Інклюзивна освіта від "А" до "Я"    
http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2016/08/%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%90-%D0%B4%D0%BE-%D0%AF-1.pdf

Банер сайту
Пошук
Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Друзі сайту
-->
Погода
Логопедична майстерня © 2017uCoz